Despre

Alianţa Naţională pentru Restaurarea Monarhiei (A.N.R.M.) are ca obiectiv readucerea României pe cursul său firesc prin revenirea la monarhia constituţională, cu actuala Casă Regală a României, nu din nostalgie, ci din respect pentru adevărul istoric și, mai ales, ca o investiţie de viitor. România are încă o şansă ce nu trebuie ratată.

Suntem Alianţă pentru că alături de noi sunt oameni din toate provinciile istorice ale României actuale, promotori ai ideii monarhiste de toate vârsteleşi mai ales tineri, care au înțeles cã numai monarhia constituţionalã poate sã serveascã această țară frumoasă dar vitregitã. Credem că împlinirea dezideratului nostru este unica ieşire din impasul provocat de republica de esență comunistă adusă de conducători aserviți intereselor (sperăm vremelnice!) străine.

Suntem o Alianță Națională pentru că demersul nostru respectă valorile tradiţionale ale românilor din toate colţurile ţării, din toate timpurile, punând la loc de cinste forma care a asigurat continuitatea, echilibrul şi unitatea naţiunii române, în faţa tuturor provocărilor prin care a trecut de-a lungul veacurilor. Rând pe rând au fost voievozi, apoi domnitori și regi. Monarhia constituţională instaurată în secolul al XIX-lea a pus România pe harta Europei între cele mai prospere și civilizate țări.

Suntem pentru Restaurarea formei de guvernământ tradiţională pentru că numai aşa România îşi va putea regăsi calea dreaptă în rândul naţiunilor iubite şi respectate, istoria dându-ne cele mai bune argumente în acest sens.

Suntem în primul rând pro Monarhie pentru că astăzi, majoritatea statelor care au această formă de guvernământ sunt stabile din punct de vedere economic, social şi politic, dar şi pentru că această organizare statală limitează setea de putere a politicienilor, corupția şi ţine unită naţiunea cu instituţiile ei întru respectul legilor şi al valorilor tradiţionale.

Structurã a societãţii civile, în formã de asociaţie fãrã scop patrimonial, Alianţa Naţionalã pentru Restaurarea Monarhiei (A.N.R.M.) nu este afiliatã niciunei tabere politice, dar este deschisã membrilor şi simpatizanţilor tuturor partidelor şi celor care nu sunt membri de partid sau nu au vreo afiliere ideologicã, atât timp cât aceştia au acelaşi crez comun privind monarhia constituțională.

Alianţa Naţionalã pentru Restaurarea Monarhiei(A.N.R.M.) şi-a propus un militantism activ. În acest sens, spre finele anului 2012 a adresat un Apel întregii clase politice, iar anul trecut a organizat seria de dezbateri „Monarhia constituţionalã, un proiect legitim pentru România”, în Bucuresti, Cluj Napoca, Sinaia, Braşov, precum şi 2 marşuri promonarhiste la Sinaia în primăvară şi la Bucureşti în data de 10 noiembrie 2013.

Deasemenea, ne-am implicat plenar in dezbaterile Forumului Constitu]ional şi am adresat direct propunerile noastre Comisiei parlamentare comune pentru modificarea Constituţiei. La 26 iunie 2013, am organizat împreunã cu o serie de ONG-uri partenere dezbaterea „Procesul de revizuire a Constituţiei Românei: început, desfãşurare, viitor” la Palatul Parlamentului, în urma cãreia 32 de organizaţii ale societãții civile au formulat o Declaraţie comunã prin care au cerut redactarea unei noi Constituţii, care sã satisfacã nevoile reale ale naţiunii române, şi reluarea de la zero a întregului proces.

În prezent, specialiştii şi juriştii A.N.R.M. au finalizat prima Constituţie monarhică de la cea din anul 1923, pe care dorim să o facem cunoscută opiniei publice, pentru promovarea căreia vom organiza în weekendul 5-6 aprilie 2014 marşuri simultane în Bucureşti, Iaşi, Craiova şi Cluj-Napoca.

Vom milita neîncetat pentru atingerea scopului nostru şi ne vom folosi de toate situaţiile care ne vor apropia de acesta!

Trăiască Regele!

Traiasca Regele

Contact

 

  • Tel.:+40 745 535 000
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Go to top